Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELIŃSKI

Aktualność danych:

ELIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 79 osób, z czego:

79

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ELIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • podkarpackie9 mężczyzn

  • wielkopolskie30 mężczyzn

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).