Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELIKS

Aktualność danych:

ELIKS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

61

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELIKS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie39 mężczyzn, 41 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).