Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELSTER

Aktualność danych:

ELSTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

62

kobiety

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELSTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).