Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELWERTOWSKA

Aktualność danych:

ELWERTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (88 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

163

kobiety

Męska forma nazwiska to ELWERTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELWERTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie88 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie19 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: