Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ELWERTOWSKI

Aktualność danych:

ELWERTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (80 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

133

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ELWERTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2800. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ELWERTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie80 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).