Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku EVANS

Aktualność danych:

EVANS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 316 osób, z czego:

198

kobiet

118

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska EVANS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie3 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie4 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: