Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FĄS

Aktualność danych:

FĄS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (234 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

174

kobiety

174

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2767. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FĄS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn, 29 kobiet

  • pomorskie16 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie115 mężczyzn, 119 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).