Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FERNANDES

Aktualność danych:

FERNANDES – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

79

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FERNANDES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie5 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).