Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FILA

Aktualność danych:

FILA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (606 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3441 osób, z czego:

1732

kobiety

1709

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1358. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1357. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FILA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie204 mężczyzn, 185 kobiet

 • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 23 kobiety

 • lubelskie153 mężczyzn, 143 kobiety

 • lubuskie48 mężczyzn, 55 kobiet

 • łódzkie61 mężczyzn, 59 kobiet

 • małopolskie89 mężczyzn, 86 kobiet

 • mazowieckie202 mężczyzn, 190 kobiet

 • opolskie130 mężczyzn, 109 kobiet

 • podkarpackie318 mężczyzn, 288 kobiet

 • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie69 mężczyzn, 62 kobiety

 • śląskie148 mężczyzn, 159 kobiet

 • świętokrzyskie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie25 mężczyzn, 24 kobiety

 • wielkopolskie32 mężczyzn, 35 kobiet

 • zachodniopomorskie32 mężczyzn, 36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: