Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FILIPAK

Aktualność danych:

FILIPAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (91 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

121

kobiet

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FILIPAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie52 mężczyzn, 34 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie44 mężczyzn, 47 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).