Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOŁTA

Aktualność danych:

FOŁTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (288 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 714 osób, z czego:

368

kobiet

346

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2601. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2587. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOŁTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 28 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie31 mężczyzn, 30 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie147 mężczyzn, 141 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie79 mężczyzn, 100 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).