Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOŁTYN

Aktualność danych:

FOŁTYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (245 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

153

kobiety

147

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOŁTYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie134 mężczyzn, 111 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).