Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOCH

Aktualność danych:

FOCH – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 92 osoby, z czego:

41

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: