Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOCZPAŃSKA

Aktualność danych:

FOCZPAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 8 osób, z czego:

8

kobiet

Męska forma nazwiska to FOCZPAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2961. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOCZPAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).