Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FODER

Aktualność danych:

FODER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

56

kobiet

42

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FODER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).