Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOERSTER

Aktualność danych:

FOERSTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

59

kobiet

46

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2887. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOERSTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie19 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).