Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOGLER

Aktualność danych:

FOGLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (34 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

65

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOGLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).