Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOIK

Aktualność danych:

FOIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (136 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 263 osoby, z czego:

141

kobiet

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie64 mężczyzn, 72 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).