Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOJA

Aktualność danych:

FOJA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (72 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

52

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOJA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie42 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).