Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOJTAR

Aktualność danych:

FOJTAR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 142 osoby, z czego:

75

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOJTAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • łódzkie15 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).