Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOJUCIK

Aktualność danych:

FOJUCIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (121 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 202 osoby, z czego:

102

kobiety

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOJUCIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie57 mężczyzn, 64 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).