Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOJUD

Aktualność danych:

FOJUD – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (104 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

75

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOJUD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie44 mężczyzn, 60 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).