Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOJUTOWSKA

Aktualność danych:

FOJUTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (63 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

kobiet

Męska forma nazwiska to FOJUTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOJUTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie63 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).