Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOK

Aktualność danych:

FOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 200 osób, z czego:

104

kobiety

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2837. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 20 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).