Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOKCZYŃSKA

Aktualność danych:

FOKCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (11 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to FOKCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOKCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • łódzkie11 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).