Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOKSA

Aktualność danych:

FOKSA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (97 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

110

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2818. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOKSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie23 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie45 mężczyzn, 52 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).