Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOKSIŃSKA

Aktualność danych:

FOKSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (146 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 297 osób, z czego:

297

kobiet

Męska forma nazwiska to FOKSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2672. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOKSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie146 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie22 kobiety

  • pomorskie17 kobiet

  • śląskie56 kobiet

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).