Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLĘGA

Aktualność danych:

FOLĘGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

58

kobiet

51

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLĘGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie17 mężczyzn, 17 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).