Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLARON

Aktualność danych:

FOLARON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

56

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLARON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: