Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLBORSKA

Aktualność danych:

FOLBORSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

61

kobiet

Męska forma nazwiska to FOLBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie43 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).