Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLC

Aktualność danych:

FOLC – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

29

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).