Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLCZYŃSKA

Aktualność danych:

FOLCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to FOLCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie30 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).