Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLEHER

Aktualność danych:

FOLEHER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

24

kobiety

18

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.33.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLEHER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).