Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLEJEWSKA

Aktualność danych:

FOLEJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

78

kobiet

Męska forma nazwiska to FOLEJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLEJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie52 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).