Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLFAS

Aktualność danych:

FOLFAS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

44

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLFAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie31 mężczyzn, 24 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • śląskie7 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: