Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLMER

Aktualność danych:

FOLMER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (38 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

58

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLMER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • opolskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).