Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLTAŃSKA

Aktualność danych:

FOLTAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: małopolskim (8 osób), zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

kobiet

Męska forma nazwiska to FOLTAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLTAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • małopolskie8 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).