Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLTARZ

Aktualność danych:

FOLTARZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 93 osoby, z czego:

48

kobiet

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLTARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie33 mężczyzn, 33 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: