Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOLTYNIEWICZ

Aktualność danych:

FOLTYNIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 163 osoby, z czego:

86

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOLTYNIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie34 mężczyzn, 30 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: