Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOMIN

Aktualność danych:

FOMIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (15 osób), podlaskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 496 osób, z czego:

35

kobiet

461

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2472. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOMIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: