Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOMINA

Aktualność danych:

FOMINA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (4 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 515 osób, z czego:

515

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2454. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOMINA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).