Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FONIOK

Aktualność danych:

FONIOK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 71 osób, z czego:

38

kobiet

33

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FONIOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • śląskie18 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).