Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FONS

Aktualność danych:

FONS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (86 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

75

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FONS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie46 mężczyzn, 40 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: