Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FONTAŃSKA

Aktualność danych:

FONTAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (31 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to FONTAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FONTAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie31 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).