Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORĘBSKA

Aktualność danych:

FORĘBSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (5 osób), świętokrzyskim (5 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 11 osób, z czego:

11

kobiet

Męska forma nazwiska to FORĘBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORĘBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • świętokrzyskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).