Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORAJTER

Aktualność danych:

FORAJTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (184 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 251 osób, z czego:

129

kobiet

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORAJTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie91 mężczyzn, 93 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).