Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORBES

Aktualność danych:

FORBES – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (5 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

29

kobiet

11

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.64.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORBES w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: