Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORCZEK

Aktualność danych:

FORCZEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (220 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 371 osób, z czego:

173

kobiety

198

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2735. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie122 mężczyzn, 98 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie19 mężczyzn, 15 kobiet

  • podkarpackie22 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: