Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORDOŃSKI

Aktualność danych:

FORDOŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 116 osób, z czego:

116

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORDOŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORDOŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie42 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie16 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie20 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).