Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORDON

Aktualność danych:

FORDON – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (128 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 364 osoby, z czego:

182

kobiety

182

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2751. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORDON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie49 mężczyzn, 38 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie31 mężczyzn, 30 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie63 mężczyzn, 65 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).